快捷搜索:

来岁花前又是今年忆去年

来岁花前又是今年忆去年

出自宋朝吕本中的《减字木兰花·去年今夜
原文赏析:
去年今夜,同醉月明花树下。此夜江边,月暗长堤柳暗船。
故人何处?带我离愁江外去。来岁花前,又是今年忆去年。
拼音解读
qù nián jīn yè ,tóng zuì yuè míng huā shù xià 。cǐ yè jiāng biān ,yuè àn zhǎng dī liǔ àn chuán 。
gù rén hé chù ?dài wǒ lí chóu jiāng wài qù 。lái suì huā qián ,yòu shì jīn nián yì qù nián 。
※提示:拼音为法度榜样天生,是以多音字的拼音可能不准确。

您可能还会对下面的文章感兴趣: